modeling/src/measurements/measureBoundingSphere.js

const flatten = require('../utils/flatten')

const vec2 = require('../maths/vec2')
const vec3 = require('../maths/vec3')

const geom2 = require('../geometries/geom2')
const geom3 = require('../geometries/geom3')
const path2 = require('../geometries/path2')
const poly3 = require('../geometries/poly3')

const cacheOfBoundingSpheres = new WeakMap()

/*
 * Measure the bounding sphere of the given (path2) geometry.
 * @return {[[x, y, z], radius]} the bounding sphere for the geometry
 */
const measureBoundingSphereOfPath2 = (geometry) => {
 let boundingSphere = cacheOfBoundingSpheres.get(geometry)
 if (boundingSphere !== undefined) return boundingSphere

 const centroid = vec3.create()
 let radius = 0

 const points = path2.toPoints(geometry)

 if (points.length > 0) {
  // calculate the centroid of the geometry
  let numPoints = 0
  const temp = vec3.create()
  points.forEach((point) => {
   vec3.add(centroid, centroid, vec3.fromVec2(temp, point, 0))
   numPoints++
  })
  vec3.scale(centroid, centroid, 1 / numPoints)

  // find the farthest point from the centroid
  points.forEach((point) => {
   radius = Math.max(radius, vec2.squaredDistance(centroid, point))
  })
  radius = Math.sqrt(radius)
 }

 boundingSphere = [centroid, radius]
 cacheOfBoundingSpheres.set(geometry, boundingSphere)

 return boundingSphere
}

/*
 * Measure the bounding sphere of the given (geom2) geometry.
 * @return {[[x, y, z], radius]} the bounding sphere for the geometry
 */
const measureBoundingSphereOfGeom2 = (geometry) => {
 let boundingSphere = cacheOfBoundingSpheres.get(geometry)
 if (boundingSphere !== undefined) return boundingSphere

 const centroid = vec3.create()
 let radius = 0

 const sides = geom2.toSides(geometry)

 if (sides.length > 0) {
  // calculate the centroid of the geometry
  let numPoints = 0
  const temp = vec3.create()
  sides.forEach((side) => {
   vec3.add(centroid, centroid, vec3.fromVec2(temp, side[0], 0))
   numPoints++
  })
  vec3.scale(centroid, centroid, 1 / numPoints)

  // find the farthest point from the centroid
  sides.forEach((side) => {
   radius = Math.max(radius, vec2.squaredDistance(centroid, side[0]))
  })
  radius = Math.sqrt(radius)
 }

 boundingSphere = [centroid, radius]
 cacheOfBoundingSpheres.set(geometry, boundingSphere)

 return boundingSphere
}

/*
 * Measure the bounding sphere of the given (geom3) geometry.
 * @return {[[x, y, z], radius]} the bounding sphere for the geometry
 */
const measureBoundingSphereOfGeom3 = (geometry) => {
 let boundingSphere = cacheOfBoundingSpheres.get(geometry)
 if (boundingSphere !== undefined) return boundingSphere

 const centroid = vec3.create()
 let radius = 0

 const polygons = geom3.toPolygons(geometry)

 if (polygons.length > 0) {
  // calculate the centroid of the geometry
  let numPoints = 0
  polygons.forEach((polygon) => {
   poly3.toPoints(polygon).forEach((point) => {
    vec3.add(centroid, centroid, point)
    numPoints++
   })
  })
  vec3.scale(centroid, centroid, 1 / numPoints)

  // find the farthest point from the centroid
  polygons.forEach((polygon) => {
   poly3.toPoints(polygon).forEach((point) => {
    radius = Math.max(radius, vec3.squaredDistance(centroid, point))
   })
  })
  radius = Math.sqrt(radius)
 }

 boundingSphere = [centroid, radius]
 cacheOfBoundingSpheres.set(geometry, boundingSphere)

 return boundingSphere
}

/**
 * Measure the (approximate) bounding sphere of the given geometries.
 * @see https://en.wikipedia.org/wiki/Bounding_sphere
 * @param {...Object} geometries - the geometries to measure
 * @return {Array} the bounding sphere for each geometry, i.e. [centroid, radius]
 * @alias module:modeling/measurements.measureBoundingSphere
 *
 * @example
 * let bounds = measureBoundingSphere(cube())
 */
const measureBoundingSphere = (...geometries) => {
 geometries = flatten(geometries)

 const results = geometries.map((geometry) => {
  if (path2.isA(geometry)) return measureBoundingSphereOfPath2(geometry)
  if (geom2.isA(geometry)) return measureBoundingSphereOfGeom2(geometry)
  if (geom3.isA(geometry)) return measureBoundingSphereOfGeom3(geometry)
  return [[0, 0, 0], 0]
 })
 return results.length === 1 ? results[0] : results
}

module.exports = measureBoundingSphere